Цени на еднократни услуги за физически и юридически лица
без абонаментен договор в сила от 01 януари 2011 год.

  • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация за физически лица по ЗДДФЛ за 2010 год – 50.00 лв.
  • Изготвяне и подаване на нулева декларация по ЗДДС - 20.00 лв. месечно.
  • Консултантски услуги и други дейности – съобразно изразходеното време – 30.00 лв. на час.

Калкулатор за изчисляване на месечна абонаментна цена
за предоставяните от нас услуги

Необходими услуги

Моля, отметнете услугите от, който се нуждаете :