Важни предстоящи срокове за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства

Важни предстоящи срокове произтичащи от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Съгласно параграф 59 ,ал.1 от ПЗР на Наредбата сроковте за осъществяване на дистанционна връзка с НАП са:

Регистрирани по ЗДДС лица – до 30.09.2011г.
Нерегистрирани по ЗДДС лица – до 31.03.2012г.

За подробности по наредбата виж Указание на НАП