Срокът за вписване в Търговския регистър е удължен до 31 декември 2011 год.

Уведомяваме всички наши клиенти , които са вписани в Търговския регистър , без да са публикували ГФО за 2007 , 2008 , 2009 , че е необходимо внимателно да следят за датата на регистрация  на фирмата си в същия.

В срок до три месеца от датата на вписване  задължително следва да се обявят ГФО 2007, 2008 ,2009.

В случай , че до тогава е изготвен ГФО за 2010 г. , той може да се присъедини към останалите.

От тук www.brra.bg можете да проверите дали фирмата Ви е вписана в ТР.

Входящият номер съдържа в себе си информация за датата и часа на вписване.