Публикуване на ГФО в Агенцията по вписване

Уведомяваме всички наши клиенти ,които едновременно с пререгистрацията на фирмата си не са представили в Агенция по вписванията ГФО за 2007,2008,2009 год.че
от датата на вписване на фирмата Ви в ТР, започва да тече Bашият личен тримесечен срок,в рамките на който следва задължително да се подадте горепосочените отчети.

В случаи , че в този срок сме изготвили и ГФО за 2010 той може да се присъедини към останалите.
От тук може да проверите дали фирмата Ви е пререгистрирана:

www.brra.bg

Входящият номер съдържа в себе си информация за датата и часа на вписването в ТР