Всички фирми , които плащат наем на физически лица , са задължени да удържат и внасят данък от наемодателя.

Считано от 01 януари 2011 год. , всички фирми и самоосигуряващи се лица са задължени да удържат и внасят данък в размер на 10 % от размера на наема , намален с 10 % данъчнопризнати разходи.

Пример:

Договорен наем………………………………………500.00 лв.

Данъчнопризнати разходи 10 % ………………… 50.00 лв.

Данъчна основа за изчисляване на данъка……450.00 лв.

Удържан данък 10 %……………………………….. 45.00 лв.

Сума на наема за изплащане на наемодателя..455.00 лв

Заедно с това  платецът / наемателят / е задължен да предостави служебна бележка за удържания данък и сметка за изплатени суми.

В случай , че наемодателят е лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност , е необходимо да Ви представи заверено копие на ТЕЛК. Това обстоятелство е основание да не се начисли на данък при условие , че облагаемият доход на наемодателя от всички източници не превишава 7920.00 лв.

Свържете се с офиса на Счетоводна кантора Диновска,

За своевременно и коректно изпълнение на горепосочените задължения