Молба за платен отпуск

Бланка за подаване на молба за платен отпуск:

Молба за платен отпуск