Молба за неплатен отпуск

Формуляр за подаване на молба за неплатен годишен отпуск:

Молба за неплатен отпуск