Заявление за постъпване на работа

Това е формуляр, който следва да се попълни от работника при кандидатстване за работа. В случаи, че кандидатурата бъде одобрена от работодателя – следва да се представят всички описани изискуеми документи.

Заявление за постъпване на работа