Спестяването от данъчни задължения

Спестяването от данъчни задължения е допустимо от закона , но изисква неговото добро познаване.

Не става дума за укриване на данъци , а за умело планиране на дейността , от което ще последва намаление на данъчното бреме. Данъчните аспекти на всяка сделка би следвало да се изясняват преди започването и.

Консултирай се със специалист преди да е станало късно.