Услуги
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи , подлежащи на облагане  по ЗДДФЛ – доходи от наем , доходи по...

  Услуги за физически лица

  Изготвяне на годишни данъчни декларации за доходи , подлежащи на облагане  по ЗДДФЛ – доходи от наем , доходи по…

 • Услугите , които предоставяме на юридически лица , са изцяло съобразени с изискванията на данъчното  и осигурително законодателството в България...

  Услуги за юридически лица

  Услугите , които предоставяме на юридически лица , са изцяло съобразени с изискванията на данъчното  и осигурително законодателството в България…

 • Цени на  еднократни услуги за физически и юридически лица без абонаментен договор в сила от 01 януари 2011 год. Изготвяне...

  Цени

  Цени на  еднократни услуги за физически и юридически лица без абонаментен договор в сила от 01 януари 2011 год. Изготвяне…